In 2021 wordt diëtetiek voor 3 uur vergoed vanuit de basis ziektekostenverzekering. Houdt daarbij wel rekening met je eigen risico. Voor personen onder de 18 jaar is het eigen risico niet van toepassing. Dieetadvisering is vaak in het aanvullend pakket van de zorgverzekeraar opgenomen. * Zie vergoedingen.
Bekijk een overzicht van aanvullende verzekeringen.

Tarieven 2021

Omschrijving Duur Tarief *
Eerste consult en advies 1 uur + 30 minuten indirecte tijd 90 euro
Vervolgconsult 30 minuten 30 euro
Klein consult 15 minuten 15 euro
E-mail of telefonisch consult 15 euro
Toeslag huisbezoek 25 euro

Ketenzorg

Als je door de praktijkondersteuner van de huisarts wordt verwezen vanwege diabetes, COPD of een risico op hart- en vaatziekten overgewicht, verhoogde bloeddruk of verhoogd cholesterolgehalte, dan is mogelijk een vergoeding vanuit de ketenzorg van toepassing. Hierbij is het eigen risico niet van toepassing. Bij verhindering kun je tot 24 uur van te voren een afspraak telefonisch of via email annuleren of verzetten. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht en niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.